Dožinky Červené Janovice 2018

Dožinky se konaly ve farnosti Červené Janovice dne 1. 9. 2018. Začalo se slavnostní mší svatou, kterou celebroval Želivský opat P. Jáchym Jaroslav Šimek, O. Praem.
Požehnaly se plody úrody a poděkovali jsme Pánu Bohu za úrodu a prosili za hojnost do budoucna i pro ty, kterým se nedostává.