Informace

Sbírky a dary na chod farnosti: farnosti jsou odkázány především na finanční příspěvky farníků, chcete-li farnosti podpořit v tomto dlouhodobém výpadku nedělních sbírek.

Využijte účty farností.

Pokud budou naše kostely otevřeny v době Velikonoční k osobní modlitbě, využijte prosím pokladničky v kostelech. 

Potvrzení o daru Vám rád vystavím. 

Zbraslavice:               0441319359/0800

Bohdaneč:                  0438716329/0800

Červené Janovice:  0441114329/0800

Pertoltice:                  1120553309/0800

Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.