Velikonoční Triduum

Sv. Vavřinče: oroduj za nás!

Kostel sv. Vavřince ve Zbraslavicích bude během velikonočního Tridua otevřen k tiché soukromé modlitbě takto:

  • Zelený čtvrtek     9:00 – 13:00                
  • Velký pátek         10:00 – 14:00
  • Bílá sobota           10:00 – 14:00
  • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  15:00 – 17:00
    (tento den na požádání lze přijmout sv. přijímání)      

Prosím však o dodržení vydaných vládních nařízení. Také je nutné při návštěvě kostela vždy dodržovat předepsaná hygienická pravidla: rouška, dezinfekce rukou, dodržování vzdálenosti od ostatních lidí, v blízkosti pouze 2 osoby, neprocházet se celým kostelem. Předem děkuji za pochopení.