Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence

Dne 7. října 2020 se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK, jejíž členové
vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Text
výzvy naleznete níže:

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie
růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení
pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno
dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště
v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při
modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně
v rodinách.
Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii,
doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Mons. Jan Graubner
Mons. Jan Vokál
Mons. Jan Baxant
Mons. Martin David