Ministranti

Ministranti

Slovo ministrant pochází z latinského ministrare – sloužit, což znamená druhému člověku činit to, co si přeje. Co dělá ministrant a kdo se jím může stát?

Ministrant svou službou pomáhá knězi během jeho vlastní služby ke chvále Boží a k posvěcení lidí. K tomu jsou všichni zájemci formováni. Během roku spolu také podnikají několik pravidelných aktivit a setkávají se pro radost a načerpání energie.

Kdo se může stát ministrantem?

Služba ministrantů není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Pro toho, kdo chce Bohu sloužit a být v dobré partě, to však není problém. Každý ministrant má při mši sv. svůj specifický úkol. Ten největší je, aby sloužil s radostí a odvahou, protože jde o setkání s Kristem. Když čte čtení nebo zpívá žalm, nese svíčky, konvičky, kalich nebo misku s hostiemi, dává se do služby Kristu. Půjčuje Ježíši svá ústa, své ruce i sebe samého.

Přihlásit se můžeš u pana faráře nebo v sakristii kostela.

Patroni ministrantů:

  • sv. Václav
  • sv. Dominik Savio
  • sv. Tarsicius