Ohlášky

Svátost smíření je možné přijmout kdykoliv po předchozí domluvě s knězem.
mob.: 732 853 183    R. D. Damián Kristián Vrchovský O. Praem