Ohlášky

Milí farníci,
z důvodu šíření Covidu-19 jsem se rozhodl zrušit všechny mše svaté. Není to pro mě moc příjemné, ale je to i pro vaše dobro zůstat doma. Mše svaté budu sloužit soukromě na faře na úmysl Vašich nahlášených intencí.
Vše společně z Boží pomoci zvládneme. Budu na Vás v myslet modlitbě.

Váš
+ R. D. Damián Kristián Vrchovský O. Praem.

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl. Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Nedělní intence: 2020

25. 10.

  • Za Oldřicha Šimka a jeho rodiče
  • Za rodinu Hoskovcovu, Kozlíkovu, Humlovu, Pokorných a rodinu Vlkovu
  • Za rodinu Jirákovu

1. 11.

  • Za všechny zemřelé kněze působící v našich farnostech a DVO
  • Za Miloslava Nešpora, Františka a Růženu Nešporovy a rodiče a rodiny Vavřičkovy
  • Za P. Josefa Smolu QV
  • Za zdraví a Boží pomoc pro nemocné

8. 11.

  • Za rodinu Beránkovu, Tajbnerovu, Jursíkovu, rodinu Hájkovu z Hetlína, Jaroslava Nováka z Dobrovítova a jeho syna Jiřího
  • Za Josefa Vařečku a rodiče
  • Za farníky a DVO

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *