Archiv rubriky: Nezařazené

Dožinky Červené Janovice 2018

Dožinky se konaly ve farnosti Červené Janovice dne 1. 9. 2018. Začalo se slavnostní mší svatou, kterou celebroval Želivský opat P. Jáchym Jaroslav Šimek, O. Praem.
Požehnaly se plody úrody a poděkovali jsme Pánu Bohu za úrodu a prosili za hojnost do budoucna i pro ty, kterým se nedostává.

Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) 2018

Ve farním kostele sv. Vavřince ve Zbraslavicích se konala slavnost Těla a Krve Páně, lidově také Boží Tělo za účastí farníků ze Zbraslavic, Pertoltic, Červených Janovic a Bohdanče u Zbraslavic. Liturgii doprovázel pěvecký sbor SCHOLIČKA z Havlíčkova Brodu (dřívějšího působiště pana faráře Damiana).

Celé album zde:  Boží Tělo 2018